רחוב בן יהודה 242,  תל-אביב 63501, טל: 03-5467531  פקס: 03-5467536

Web Site: www.harel-law.co.il     E-mail: shay@actcom.co.il

 

 

 

 

 

 

הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית אגרות לפי חוק החברות

 

 

גביית אגרות שנתיות של חברה על ידי רשם החברות עולה מדרגה.

 

סעיף 44 (6) לחוק החברות הסמיך את שר המשפטים לקבוע את סכומי האגרות שישולמו לרשם החברות, ובין היתר גם את האגרה השנתית שמשלמת כל חברה לרשם החברות.

 

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2007, אשר פורסם בראשית ינואר 2007, נקבע בסעיף 34 לחוק ההסדרים הנ"ל, כי על גביית אגרות לפי סעיף 44(6) לחוק החברות תחול פקודת המסים גביה.

 

כלומר, חוק הסדרים במשק המדינה לשנת הכספים 2007 החיל לראשונה את פקודת המסים גביה על גביית אגרות שנתיות לרשם החברות, וקבע כי התיקון יכנס לתוקף ביום 1 אפריל 2007.

 

התיקון המשמעותי הנ"ל יאפשר לרשם החברות לגבות ובאופן מהיר אגרסיבי ויעיל את חוב האגרות שאינן משולמות ע"י חברות רבות.

 

פקודת המיסים גבייה, אשר מהווה למעשה אוסף של הליכים ממין מיוחד של הוצאה לפועל, תקנה לרשם החברות סמכויות נרחבות ביותר, תוך קצור הליכים וללא ביקורת שיפוטית.

 

בענין זה ראוי לשים לב לכך שהוראות פקודת המיסים גביה יאפשרו לגבות את תשלומי האגרות המגיעים לרשם החברות ולנקוט צעדי גבייה ממשיים נגד החברות הסרבניות, מבלי להיזקק להליכי ההוצאה לפועל הרגילים או להליך אחר בבית-משפט.

 

כך למשל תאפשר הפקודה, החל מאפריל 2007, לרשם החברות להטיל עיקולים על חברות סרבניות, לרשום שעבודים על מטלטלין ונדל"ן, לצוות על מכירתם של מיטלטלים שעוקלו ושל מקרקעין ששועבדו, למנות כונסי נכסים לנכסים לשם מימוש חוב האגרות, וכדומה.

 

בהמשך למאמר קודם בענין פירוק חברה מרצון ופטור מתשלום אגרה שנתית ולנוכח החלת פקודת המיסים גבייה על גביית אגרות שנתיות לרשם החברות, מומלץ לבעלי השליטה בחברות בלתי פעילות שאינם מעונינים בהחזקתן ואינם מעוניינים בהמשך תשלום אגרות שנתיות והגשת דוחות שנתיים לנקוט בהליכי פירוק מרצון, ולבקש פטור מתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.

 

דף הבית

 

תחומי ההתמחות

 

פרופיל אישי

 

מאמרים 

 

קטעי עיתונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAY HAREL, LAW OFFICES

LL.B., B.A. (Econ.), M.A. (Econ.)

 Israeli Taxation Law, Commercial Law and Real Estate

242 Ben Yehuda St., Tel Aviv 63501, Israel   Tel: 972 3 5467531  Fax: 972 3 5467536
Web Site: www.harel-law.co.il             E-mail: shay@actcom.co.il

 

 

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין.

© כל הזכויות שמורות, 2003, שי הראל, משרד עורכי דין